home
8
8
2087e7874365d1a52579856f4804a61c
2087e7874365d1a52579856f4804a61c
7b33b340c0ba0f5407fbdf08d8676856
7b33b340c0ba0f5407fbdf08d8676856
23ff225d4f1c2e50064f596492bb70f2
23ff225d4f1c2e50064f596492bb70f2
8672a1025ac357d5ecd606439d3e655d
8672a1025ac357d5ecd606439d3e655d
38331d4c4d908568cc8027acd6505a33
38331d4c4d908568cc8027acd6505a33
b32e82c5a1aeca98936b11b02a334c0a
b32e82c5a1aeca98936b11b02a334c0a
d9e87f45edfdb00796763560e2f4308f
d9e87f45edfdb00796763560e2f4308f
ec34019698392e820cf85c60ce707cd2
ec34019698392e820cf85c60ce707cd2
0dd2243174664360ed80217f7cddbb97
0dd2243174664360ed80217f7cddbb97

Portfolio

 Onze leerkrachten observeren de kinderen in hun bouw tijdens de instructie en als ze aan het werk zijn. Naast de observaties van de leerkracht maken wij ook gebruik van Cito-toetsen en methodetoetsen.Kinderen werken bij ons met een portfolio. Het portfolio is een map die de leerlingen vullen met materialen die zij zelf maken.

Het portfolio heeft twee functies:

  • Het is een verzamelwerk van materialen waar de leerlingen trots op kunnen zijn.
  • Vorderingen en ontwikkelingen van de leerlingen worden vastgelegd op de leer- en ontwikkelingslijnen.

In het portfolio bewaren kinderen ‘bewijsstukken’ waarmee ze in een portfoliogesprek met de leerkracht aangeven dat ze een bepaalde vaardigheid bezitten. Ook bewaren ze er werk in waar ze trots op zijn.
Enkele malen per jaar heeft een kind met de leerkracht een gesprek over het portfolio. De kinderen geven op de verschillende lijnen aan waar ze zijn, ze schatten zichzelf in.  Daarna worden er nieuwe afspraken gemaakt voor de komende periode. Alle leer- en ontwikkelingslijnen samen vormen de -door de overheid- gestelde kerndoelen.

Kinderen krijgen bij ons geen traditioneel rapport mee. Het portfolio is de rapportage die altijd op school is in te zien. Twee maal per jaar gaat het portfolio mee naar huis en worden er
oudergesprekken gehouden.

Ontwikkel,- en Leerlijnen

In het portfolio worden verschillende ontwikkelingslijnen en leerlijnen beschreven.

Sociaal-emotionele ontwikkellijnen:
Deze lijnen geven de persoonlijke ontwikkeling van kinderen weer. Voorbeelden hiervan zijn: zelfstandigheid, kunnen samenwerken, reflecteren of communicatief vaardig zijn.

Cognitieve ontwikkellijnen:
Deze lijnen geven weer hoe het gaat met rekenen of lezen. Ze zijn beschreven in functionele delen. Zoals: een tekst schrijven of een presentatie maken of geven over een onderwerp.

 

Contact

contactsterrenwacht

RKBS De Sterrenwacht
Branding 47-49
3224GA Hellevoetsluis
Tel.: 0181 - 31 85 50
info@rkbsdesterrenwacht.nl

Laatste nieuws

Berichtenarchief